Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen 1

Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de websites van LIBEROO.
Door uw toegang tot en uw gebruik van de Website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt U er zich toe deze na te leven. Indien U niet akkoord kan gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden is het enige verhaalsmiddel de Website niet verder te gebruiken.

Artikel 2: Intellectuele rechten

Deze website en haar inhoud, worden beschermd door de intellectuele rechten van LIBEROO, haar eventuele leveranciers of partners.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van LIBEROO de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bezoeken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

Hoewel LIBEROO steeds de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, kan LIBEROO niet garanderen dat deze informatie steeds correct, volledig en/of actueel is.

De gegevens op deze website zijn louter bedoeld ter verstrekking van algemene informatie, zij mogen niet worden beschouwd als professioneel advies. Voor een professioneel advies raden wij steeds aan contact op te nemen met een van onze gekwalificeerde deskundigen.

LIBEROO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op deze website. LIBEROO aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website.

Hoewel LIBEROO steeds de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in het onderhoud van de website, kan LIBEROO de correcte werking van de website niet steeds garanderen. LIBEROO aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor enige tijdelijke of permanente, directe of indirecte schade of stoornis veroorzaakt aan de gegevens of het informaticamaterieel van de gebruiker tijdens de toegang tot de Website, tijdens het raadplegen van de pagina’s van de Website. LIBEROO is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via zijn Website. voor directe of indirecte schade die het gevolg is van virussen.

Artikel 4: Verwerking van persoonsgegevens

Lees hier meer over de verwerking van de persoonsgegevens.

Artikel 5: Hyperlinks

De website van LIBEROO kan links bevatten die leiden naar websites van derden. LIBEROO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en werking van deze websites. LIBEROO wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot het materieel en de gegevens van welke aard ook, bevat in of verspreid op deze websites waarnaar wordt verwezen, en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waartoe daarin wordt overgegaan, van de hand.