Hoe relevant is een polis Gewaarborgd Inkomen?

11-06-2024

Waarom je als zelfstandige moet kiezen voor een Gewaarborgd Inkomen

Als zelfstandige wil je natuurlijk verzekerd zijn van een stabiel inkomen, ook als je door ziekte of een ongeval tijdelijk niet kunt werken. De verzekering Gewaarborgd Inkomen zorgt ervoor dat je elke maand een vervangingsinkomen ontvangt, bovenop de uitkering van je ziekenfonds.

Waarom een polis Gewaarborgd Inkomen?

De uitkeringen van het RIZIV (het ziekenfonds) zijn vrij beperkt. Het bedrag van je uitkering bij arbeidsongeschiktheid hangt af van je gezinssituatie:

 • met gezinslast: 76,42 euro per dag
 • alleenstaande: 60,56 euro per dag
 • samenwonend: 46,45 euro per dag

Vanaf de eerste dag van je ongeschiktheid heb je recht op deze uitkering, zolang je minimaal 8 dagen niet kunt werken. Die 8 dagen beginnen te tellen vanaf de dag dat de dokter je getuigschrift ondertekent.

Is dit voldoende om je levensstandaard te behouden? Vermoedelijk niet. De polis Gewaarborgd Inkomen komt hier van pas, je ontvangt dan bovenop je vergoeding van het ziekenfonds immers een extra inkomen hebt.

Wat is een polis Gewaarborgd Inkomen?

Deze verzekering zorgt ervoor dat je een maandelijkse uitkering krijgt zolang je arbeidsongeschikt bent door ziekte of een ongeval. Jij kiest zelf hoeveel je wil verzekeren. Een goede vertrekbasis is je netto inkomen. Daarvan kan je tot 80% verzekeren. Ook de termijn kan je kiezen. Zo kan je al een uitkering krijgen na 1 maand arbeidsongeschiktheid. Heb je wat reserves, dan kan je ook kiezen voor een uitkering na 2, 3, 6 of 12 maanden. Hoe langer je wacht met uitkeren, hoe voordeliger je verzekering wordt.

Voorbeeld:

Stel, je kiest voor een jaarlijkse uitkering van €24.000 (€2.000 per maand). Als je kiest voor een jaarlijkse aanpassing van 2%, wordt dat het tweede jaar €24.480, ofwel €2.040 per maand. Je kunt er ook voor kiezen om het bedrag vast te houden op €24.000, of het alleen te verhogen na een schadegeval.

Let op: sommige verzekeraars verhogen de wachttijd automatisch naar 365 dagen als je ouder bent dan 60 jaar en arbeidsongeschikt raakt door ziekte.

Wat bepaalt je premie?

De premie die je betaalt, hangt af van verschillende factoren:

 • leeftijd: hoe jonger je begint, hoe goedkoper
 • beroep: beroepen met een laag risico (zoals administratief werk) betalen minder dan beroepen met een hoog risico (zoals dakwerkers)
 • roken: rokers betalen vaak meer premie
 • hobby’s en sporten: gevaarlijke sporten zoals alpinisme of diepzeeduiken kunnen uitgesloten worden of gedekt worden tegen een hogere premie
 • wachttijd: hoe langer je kunt wachten op de uitkering, hoe lager de premie
 • hoogte en indexatie van de rente: of je een vast bedrag kiest of een bedrag dat jaarlijks stijgt
 • eindleeftijd: hoe langer de polis loopt (bijvoorbeeld tot je 67 bent), hoe duurder de premie
 • aard van de arbeidsongeschiktheid: fysiologisch (vastgesteld volgens een barema) of economisch (rekening houdend met je beroep, opleiding, ervaring, etc.), beide verzekeren is meestal het beste

Je kan de polis afsluiten op je eigen naam of via je vennootschap. In dat laatste geval is de premie fiscaal aftrekbaar als beroepskost. De uitkeringen zijn dan belastbaar als vervangingsinkomsten.

Voorbeeld:

Jan, een 38-jarige informaticus en niet-roker, vraagt zich af wat hij zou krijgen van het ziekenfonds als hij arbeidsongeschikt raakt. Het ziekenfonds zou hem ongeveer €900 per maand geven. Omdat zijn inkomen veel hoger ligt, besluit hij een polis Gewaarborgd Inkomen af te sluiten met een jaarlijkse uitkering van €30.000, geïndexeerd na schade, tot zijn 67e. Hij kiest een wachttijd van 3 maanden. De premie is €1.075,70 per jaar, ongeacht of hij de polis op zijn eigen naam afsluit of via zijn vennootschap.

Enkele handige tips

 • je kan de waarborg ook opnemen in een VAPZ of IPT, wat de premie aanzienlijk kan verlagen.
 • de grootte van de rente die je kunt verzekeren, hangt af van het maximum dat de maatschappij hanteert, en dat hangt weer af van je werkelijke inkomen en of je een starter bent
 • ook werknemers kunnen baat hebben bij een polis Gewaarborgd Inkomen, omdat het ziekenfonds ook voor hen beperkte uitkeringen biedt in geval van ziekte of ongeval in het privéleven.
 • neem zeker eens een kijkje op de site van het Riziv voor meer info

Heb je vragen? Neem gerust contact op met je dossierbeheerder of de collega’s bij liberoo Verzekeringsadvies. We helpen je graag verder!

deel dit nieuwsbericht via