Melding van buitenlandse rekeningen: wat je moet weten over de CAP-melding

27-06-2024
Geschreven door Luc Van Lommel

Ondernemen heeft geen grenzen, inderdaad durven we al eens “vreemd” gaan. Maar ook onze Belgische fiscus heeft graag weet van die buitenlandse activiteiten en inkomstenstromen.

We weten al dat onze buitenlandse onroerende inkomsten ook moeten verwerkt worden in de aangifte van de inkomstenbelastingen. Inzake personenbelasting moet er zelfs een “Belgisch kadastraal inkomen” aangevraagd worden voor de onroerende goederen waarvan men eigenaar is in het buitenland.

Een beetje ondergesneeuwd is echter de verplichting van melding van de buitenlandse rekeningen, de CAP melding.

Wat is de CAP-melding?

Het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten, afgekort tot CAP, ontstond in 2011 in het kader van de strijd tegen fiscale fraude. Het CAP centraliseert sinds 2013 ook de rekeningen van Belgische residenten (inwoners)  in het buitenland. De database wordt beheerd door de Nationale Bank van België.

Sinds 2015 moet je die buitenlandse rekeningen ook zelf verplicht melden bij het CAP.

Sinds eind januari 2022 zijn ook de financiële instellingen verplicht om bijkomende info over te maken aan het CAP. Informatiegerechtigden, overheden, personen en instellingen met een machtiging, kunnen nadien in een welomschreven kader informatie opvragen bij het CAP.

Wat met crypto rekeningen?

Vaak worden cryptomunten bewaard in een ‘webwallet’ bij een buitenlandse crypto-aanbieder (zoals Binance). In dat geval zou de cryptorekening mogelijk onder de aangifteplicht vallen, hoewel dit nog onduidelijk is. Als de wallet bij een Belgische aanbieder is, is er geen meldingsplicht voor de belastingplichtige.

De Minister van Financiën heeft deels duidelijkheid gegeven: het soort activa in een buitenlandse rekening is volgens de Minister niet relevant. Elke digitale weergave van waarde die niet aan een wettelijk bepaalde valuta is gekoppeld, maar als ruilmiddel wordt gebruikt en elektronisch kan worden overgedragen, opgeslagen en verhandeld, geldt als buitenlandse rekening. Deze rekeningen moeten in de aangifte personenbelasting worden opgenomen, als ze door een buitenlandse instelling worden aangehouden.

De fiscus gaat er tegenwoordig vanuit dat iedereen die een rekening niet aangeeft mogelijk fraudeert. Ze kan boetes opleggen van 50 tot 1.250 EUR en kan onderzoek uitvoeren over een periode van 7 jaar in plaats van 3 jaar. Gezien het feit dat het trading platform als erkende financiële instelling wordt gezien, raden we aan deze ook te melden aan de fiscus.

Hoe kan je die melding van je buitenlandse rekeningen doen ?

Die melding kan je elektronisch doen door het formulier online in te vullen met itsme of je elektronische identiteitskaart. De toepassing kan worden geopend op deze website. Je kan ook een schriftelijke melding doen door een formulier aan te vragen via mail.

In de jaarlijkse aangifte van de personenbelasting moet je accountant melding maken van het al dan niet bestaan van een buitenlandse rekening. Verder dient ook aangegeven te worden of er al dan niet een CAP-registratie was.

Kortom, het is niet enkel noodzakelijk dat de melding van het bestaan van buitenlandse rekeningen dient aangegeven te worden, ook dient aangegeven te worden dat de CAP-registratie in orde is. Geef deze informatie dus steeds door aan je dossierbeheerder zodat jouw aangifte correct kan ingediend worden.

Meer lezen over de CAP-melding? Surf dan zeker even naar de site van de NBB.

deel dit nieuwsbericht via