Recht op gewaarborgd loon voor arbeiders en bedienden

26-06-2024

Principe voor arbeiders

Een arbeider heeft tijdens een periode van 30 dagen recht op gewaarborgd loon ten laste van zijn werkgever, ter waarde van:

  • 100% van het brutoloon voor de eerste 7 kalenderdagen;
  • 85,88% van het brutoloon voor de 8ste tot de 14de kalenderdag;
  • 25,88% van het begrensde brutoloon + 85,88% van het deel boven de grens voor de 15de tot de 30ste kalenderdag.

Uitzondering: minder dan een maand anciënniteit

Wanneer de arbeider nog geen maand anciënniteit heeft in de onderneming, heeft hij evenwel geen recht op gewaarborgd loon en moet hij zich tot zijn ziekenfonds wenden om uitkeringen te krijgen voor de dagen arbeidsongeschiktheid.

De maand anciënniteit wordt bekeken per kalendermaand. Dit wil zeggen van de 1ste van de maand tot de 30ste of 31ste van die maand of van bijvoorbeeld de 7de van een maand tot de 6de van de volgende maand.

Heeft een bediende recht op gewaarborgd loon?

Een bediende heeft in principe steeds recht op 30 dagen gewaarborgd loon aan 100% ten laste van zijn werkgever, ongeacht zijn anciënniteit in de onderneming.

Uitzondering: bedienden met een contract van bepaalde duur van minder dan 3 maanden of met een contract voor duidelijk omschreven werk dat minder dan 3 maanden duurt.

De bediende heeft nog geen maand anciënniteit in de onderneming

In dit geval zal de bediende geen recht hebben op gewaarborgd loon en moet hij zich tot zijn ziekenfonds wenden om uitkeringen te krijgen voor de dagen arbeidsongeschiktheid.

De maand anciënniteit wordt bekeken per kalendermaand. Dit wil zeggen van de 1ste van de maand tot de 30ste of 31ste van die maand of van bijvoorbeeld de 7de van een maand tot de 6de van de volgende maand.

De bediende heeft een maand anciënniteit in de onderneming

In dit geval heeft de bediende tijdens een periode van 30 dagen recht op gewaarborgd loon ten laste van zijn werkgever ten belope van:

  • 100% van het brutoloon tijdens de eerste 7 kalenderdagen;
  • 86,93% van het brutoloon voor de 8ste tot de 14de kalenderdag;
  • 26,93% van het begrensde brutoloon + 86,93% van het deel boven de grens voor de 15de tot de 30ste kalenderdag.

Heb je vragen rond gewaardborgd loon, neem zeker contact op met ons team loon- en personeelsbeheer.

deel dit nieuwsbericht via
Recht op gewaarborgd loon voor arbeiders en bedienden