Tewerkstelling studenten: vergeet het inschrijvingsbewijs niet

27-06-2024
Geschreven door Kris Van der Hoeven

Sinds 2020 dient elke werkgever die van de voordelige solidariteitsbijdragen voor studenten wil genieten, te bewijzen dat het weldegelijk om de inschrijving van een student gaat. De werkgever zal hiervoor een inschrijvingsbewijs van de onderwijsinstelling voor het lopende school- of academiejaar moeten vragen aan elke student.

Een verklaring op eer of een kopie van de studentenkaart volstaan niet voor de RSZ!

Dit inschrijvingsbewijs voeg je toe bij de ondertekende arbeidsovereenkomst voor studenten zodat het bij een controle of vraag van de RSZ voorgelegd kan worden.

Beschik je niet over deze bewijzen, vraag ze dan meteen aan al je studenten en maak er een gewoonte van om het in het eerste gesprek aan elke nieuwe student te vragen. Vergeet ook niet om elk jaar in september/oktober een nieuw bewijs te vragen aan je studentenwerkers.

In principe zal de RSZ niet systematisch naar de inschrijvingsbewijzen vragen. Er gebeuren wel steekproefsgewijze controles en ook na een klacht zou het kunnen dat je deze documenten zal moeten voorleggen. De sanctie voor het ontbreken van de inschrijvingsbewijzen kan zijn dat je de studenten retroactief zal moeten herrekenen aan de normale sociale zekerheidsbijdragen.

Heb je nog vragen bij de tewerkstelling van studenten, aarzel niet om ons te contacteren!

deel dit nieuwsbericht via