Wegwerken van een debet rekening-courant

27-06-2024
Geschreven door Joeri Adriaens

Het komt vaak voor dat bestuurders of aandeelhouders bedragen opnemen via hun rekening-courant. Dit kan resulteren in een debet saldo, wat betekent dat de vennootschap een vordering heeft op de betrokken persoon. Het aanzuiveren van een debet rekening-courant is essentieel om fiscale problemen en juridische complicaties te vermijden. Hieronder bespreken we enkele manieren om een debet rekening-courant aan te zuiveren.

Manieren om een debet rekening-courant aan te zuiveren

Gewone terugbetaling

De eenvoudigste manier om een debet rekening-courant aan te zuiveren, is door de openstaande schuld in contanten terug te betalen aan de vennootschap. Dit kan in één keer of via gespreide betalingen of door bijvoorbeeld niet uw volledig netto-loon uit te betalen.

Verrekening met netto dividenden

Een andere methode is om de debet rekening-courant aan te zuiveren door deze te verrekenen met netto dividenden die de vennootschap aan de betrokken persoon uitkeert. Het netto bedrag van de dividenden wordt gebruikt om de schuld in rekening-courant te verminderen.

Voorbeeld:

Stel dat de vennootschap een dividend uitkeert van € 10.000 aan een aandeelhouder met een debet saldo in rekening-courant van € 7.000. Het netto dividend na aftrek van 30% roerende voorheffing kan direct gebruikt worden om het debet saldo aan te zuiveren.

Afhankelijk van de eigen fiscale situatie kan de roerende voorheffing lager uitvallen, dit is zo bij VVPRbis aandelen of bij het aanleggen van liquidatiereserves.

Verkoop van persoonlijke activa aan de vennootschap

De betrokken persoon kan persoonlijke activa (zoals een wagen of onroerend goed) verkopen aan de vennootschap. De verkoopprijs wordt vervolgens gebruikt om de debet rekening-courant aan te zuiveren. Zorg ervoor dat de verkoopprijs steeds marktconform is om problemen met de fiscus te voorkomen.

Toekenning van aandelenopties

Met het toekennen van aandelenopties stelt een bezoldigd bestuurder van een Belgische vennootschap zich in staat om een bonus toe te kennen in de vorm van een aandelenoptieplan. Een dergelijk plan geniet een fiscaal gunstiger regime dan een cashbonus of een dividenduitkering.

Na een blokkeringsperiode van één jaar kunnen de opties terug verkocht worden aan de vennootschap, de verkoopprijs kan vervolgens verrekend worden met de debet rekening-courant.

Het aanzuiveren kan op verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van de specifieke situatie van de vennootschap en de betrokken persoon. Niettemin is het raadzaam om een debetstand rekening-courant steeds te vermijden.

Jouw dossierbeheerder staat steeds tot jouw dienst voor bijkomende vragen over dit thema.

 

deel dit nieuwsbericht via