Elektrische of brandstofwagen: een praktische kostenvergelijking

27-06-2024
Geschreven door Jan Smeyers - Régis Vanderhaeghen

We maken hier de vergelijking op basis van een praktijkvoorbeeld. We hebben een klassieke brandstofwagen (een BMW 318D berline) die werd aangekocht in 2017 met een aanschaffingswaarde van €47.611,00 vergeleken met een nieuwe elektrische wagen die wordt gekocht voor €52.000,00. De brandstofwagen is ondertussen volledig betaald en de elektrische wagen zal met beschikbare middelen betaald moeten worden of gefinancierd moeten worden. Uiteraard zullen bij verkoop van de huidige wagen nog extra inkomsten/middelen beschikbaar zijn.

De elektrische wagen zal dus nieuwe en/of extra kosten met zich meebrengen zoals: de aankoop van de wagen zelf in de vorm van een jaarlijkse afschrijving, oplaadinfrastructuur, andere winterbanden… De installatie van een laadpaal thuis en eventuele aanpassingen aan de elektriciteitsvoorzieningen kunnen het kostenplaatje al snel doen oplopen hier tegenover staat dan weer een mogelijke bijkomende fiscale aftrek. De restwaarde is nog steeds onzeker, wat het moeilijker maakt om de totale kosten van de eigendom te voorspellen.

Kort samengevat: de aanschaf van de nieuwe elektrische wagen zal leiden tot bijkomende uitgaven enerzijds maar een wagen met een leeftijd van 7 jaar verliest marktwaarde en kan aanleiding geven tot grotere onderhouds- of herstellingskosten.

Het voordeel alle aard voor 2024 voor de brandstofwagen (€2.685,26) ligt wel hoger dan die van de elektrische wagen (€1.782,86). Omdat de overheid ondernemingen willen aanmoedigen om de overstap te maken naar elektrisch, gaat het voordeel alle aard voor brandstofwagens elk jaar omhoog omdat in de berekening rekening wordt gehouden met de cataloguswaarde, de leeftijd en de CO2-coëfficiënt. In die coëfficiënt speelt de referentie CO2-uitstoot een belangrijke rol. De waarde wordt elk jaar herzien en herbekeken in functie van de evolutie van de gemiddelde CO2-uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens. Voor elektrische wagens is de CO2-coëfficiënt steeds de minimum coëfficiënt omdat er geen CO2-uitstoot is.
Het verschil in voordeel alle aard in ons voorbeeld bedraagt € 902,4 bruto per jaar. Als dit als voordeel alle aard in het loon verrekend wordt komt dit jaarlijks al snel op € 450,00 à € 540,00 verschil in netto loon.

Wat kostenaftrek betreft behoudt de BMW 318D berline zijn aftrekpercentage verbonden aan het jaar van aankoop, meer bepaald 67%. De kosten van de nieuwe elektrische wagen zijn momenteel nog 100% aftrekbaar. De aftrekbaarheid evolueert echter de komende jaren. Voor meer info hieromtrent kan u een vorig artikel raadplegen.

Redenen om niet te wisselen en dus de BMW 318D berline nog te behouden:

 • de wagen voldoet nog aan je normen/wensen
 • lange afstanden zijn makkelijker met een brandstofwagen (minder planning nodig voor opladen onderweg)
 • geen nieuwe investeringen, leasing of financiering
 • kosten die nog steeds aan 67% fiscaal aftrekbaar zijn

Redenen om toch over te gaan tot de aanschaf van een elektrische wagen:

 • je oude wagen is aan vervanging toe
 • mogelijke langere garantieperiode
 • thuisladen (eventueel in combinatie met zonnepanelen)  
 • prijzen van aardolie zijn onderhevig aan geopolitieke beslissingen
 • milieu:
  • toegang tot de lage emissie zones
  • imago als bedrijf
 • waarde van de oude wagen (markt die eventueel keldert)
 • belastingvoordelen en subsidies
 • kosten zijn lager ten opzichte van brandstofwagens

Heb je vragen? Neem dan zeker even contact op met je dossierbeheerder.

deel dit nieuwsbericht via